Współpraca szkoły branżowej z lokalnymi przedsiębiorcami – relacja z konferencji

17 czerwca br. o godz. 10.00 w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczęły się konferencje online, dotyczące bieżącej pracy i wyzwań w zakresie kooperacji szkoły branżowej z pracodawcami. Cykl spotkań zainicjował Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Inicjatorami przedsięwzięcia na poziomie powiatu są powiatowi doradcy zawodowi, działający w Zespole Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, wyznaczani przez prezydentów miast lub starostów. Pomysłodawcą i reprezentantem powiatu gołdapskiego jest Paweł Iwanowski – nauczyciel, doradca zawodowy Zespołu Szkół Zawodowych, który dokonał wyboru tematu dzisiejszej dyskusji – Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego.

Spotkanie inaugurowane zostało wystąpieniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, po czym głos zabrała Marzanna Marianna Wardziejewska Starosta Gołdapski.
W swojej prelekcji dokonała retrospekcji losów kształcenia zawodowego na przestrzeni ostatnich dekad w Polsce, by uświadomić członkom wideokonferencji jak efektowny postęp poczyniono w tej dziedzinie. Zaznaczyła, że kształcenie zawodowe ma swoje istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i warto o tym dyskutować w różnych gremiach, a w szczególności ze środowiskami przedsiębiorców, gdyż na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Formy i zasady współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z przedsiębiorcami na terenie powiatu omówił sam dyrektor szkoły branżowej – Piotr Bartoszuk. Realizację praktycznej nauki zawodu przedstawili reprezentanci przedsiębiorstwa Iryd w gołdapskiej podstrefie przemysłowej – Marek Kuskowski i Łukasz Anuszkiewicz. Na zakończenie konferencji Paweł Iwanowski wygłosił uczestnikom jak wygląda wsparcie uczniów poprzez doradztwo zawodowe i na czym opiera się promocja kształcenia zawodowego.

Uczestnicy wideokonferencji jednogłośnie przyznali, jak ważne jest działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Dzięki wspieraniu szkół w kształceniu wysokiej klasy specjalistów przyczynimy się do zachęcania uczniów do łączenia swojej przyszłości ze szkołami zawodowymi oraz wzrostu konkurencyjności edukacji zawodowej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

wideokonferencja z udziałem Pani Marzanny Marianny Wardziejewskiej - Starosty Gołdapskiego.
wideokonferencja z udziałem Pani Marzanny Marianny Wardziejewskiej - Starosty Gołdapskiego.

Comments are closed.