Współpraca powiatu z PFRON od lat przynosi korzyści

Wieloletnia współpraca powiatu gołdapskiego z PFRON przynosi wymierne korzyści. Od kilkunastu lat powiat gołdapski realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III” i przeznacza środki na likwidację barier architektonicznych i transportowych. 

2019 – to kolejny rok, gdy udało się otrzymać wsparcie finansowe na zgłoszone projekty.

Powiat Gołdapski na podstawie umowy podpisanej z PFRON udzielił wsparcia finansowego na realizację projektów zgłoszonych przez gminę Gołdap.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3 oraz nr 5 otrzymają środki na adaptację łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz im. Michała Kajki w Grabowie na podjazd dla niepełnosprawnych uczniów.

Tegoroczna wartość pomocy ze środków PFRON na realizację zaplanowanych działań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” to 223363,95zł.

Zdjęcia obrazują obecny etap prac.

 

Comments are closed.