Współpraca powiatu gołdapskiego z PFRON przynosi efekty

Od kilkunastu lat powiat gołdapski realizuje „Program wyrównywania różnic między regionami III” i przeznacza środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych i transportowych.

2020 – to kolejny rok, gdy udało się otrzymać wsparcie finansowe na dwa zgłoszone projekty. Finał realizacji miał miejsce w bieżącym roku.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON Gmina Banie Mazurskie zakupiła mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych, a przy budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi zlikwidowano nierówności chodnikowe i zbudowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Zeszłoroczna wartość pomocy ze środków PFRON na realizację zaplanowanych działań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” to łącznie 102 239,71 zł. Całkowita wartość obu inwestycji to 238 988,99 zł.

W tym roku powiat gołdapski również przyjął rolę realizatora programu i na podstawie złożonych wniosków zaaplikował już o środki na rzecz gminy Gołdap.

Chodnik przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
Chodnik przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych
Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych

Comments are closed.