Wspieramy organizacje pozarządowe

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu. W tym roku do konkursu wpłynęło 13 ofert, z czego dotacje otrzyma 11 projektów.

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska spotkała się dziś z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostaną wsparte przez powiat dotacjami o łącznej wartości 45 tys. złotych.

Starosta podziękowała organizacjom za ich nieocenioną aktywność i lata wspaniałej działalności, życząc wytrwałości oraz powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń.

Comments are closed.