Wspieramy organizacje pozarządowe

Dziś, starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostaną wsparte przez powiat dotacjami o łącznej wartości 45 tysięcy zł.

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu. W tym roku do konkursu wpłynęło 10 ofert. Wszystkie organizacje, które złożyły ofertę otrzymały dotacje.

Wsparciem objęte zostaną m.in. Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną, Wakacje z ekologią – poznajemy faunę i florę terenów nadmorskich.

Starosta podziękowała każdej z organizacji za ich nieocenioną aktywność i lata wspaniałej działalności.

Comments are closed.