Wspieramy organizacje pozarządowe

W poniedziałkowy poranek starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostaną wsparte przez powiat dotacjami o łącznej wartości 38 tysięcy zł.

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu. W tym roku do konkursu wpłynęło 16 ofert, z czego dotacje otrzyma 11 projektów zgłoszonych przez 9 organizacji. Wsparciem objęte zostaną m.in. Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich, Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie, Mazurski Bieg Uliczny.

Gratulujemy!

Comments are closed.