Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”

We wrześniu Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek gościł rolników, którym wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Pan Starosta pogratulował odznaczonym zaangażowania w tak ciężką pracę oraz życzył wytrwałości i sukcesu na dalsze lata w prowadzeniu gospodarstw.

dznaki otrzymali:

Pan Waldemar Liszewski wraz z żoną prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne. Państwo Liszewscy zajmują się hodowlą bydła mięsnego (stara rasa pochodzenia szkockiego). Rolnik uprawia trawy i rośliny motylkowate na potrzeby własnej hodowli bydła. Pan Waldemar chętnie świadczy pomoc sąsiedzką, a także zatrudnia pracowników z terenu wsi.

Pan Zenon Zarzecki przy udziale żony prowadzi gospodarstwo rolne. Główny kierunek to hodowla bydła opasowego rasy czerwonej Limousine, które w części sprzedawane są na eksport.

Pani Irena Milewska wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Obecnie przeszła na rentę. Głównym kierunkiem w gospodarstwie była hodowla krów mlecznych, a także krów mamek i byczków, które przeznaczano na eksport.

Pan Andrzej Osiński przy udziale żony prowadzi gospodarstwo rolne. Głównie zajmują się produkcją roślin i nasion. Na całym areale uprawia zboża, rzepak, trawy na nasiona i rośliny motylkowate na nasiona, uzyskując wysokie plony.

Jerzy Waraksa rolnik z Kozak, samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne. Zajmuje się hodowlą koni, jest miłośnikiem jeździectwa i często uczestniczy w imprezach jeździeckich.

Grzegorz Sarosiek z Barkowa, wraz z żoną prowadzi gospodarstwo ekologiczne. Głównie zajmują się hodowlą krów mamek oraz uprawą ziemniaków. Ich gospodarstwo jest prężne i rozwojowe.

Krzysztof Ziemiacki z Jabłońskich, samodzielnie prowadzi gospodarstwo (żona pracuje zawodowo). Zajmuje się hodowlą bydła mięsnego, które przeznacza głównie na eksport. Pan Krzysztof stosuje ekologiczne metody uprawy i hodowli, dzięki czemu otrzymuje się zdrową żywność.

Piotr Kułakowski z Surmin, przy udziale żony prowadzi gospodarstwo, w którym głównym kierunkiem jest hodowla krów mlecznych oraz bydła mięsnego. Państwo Kułakowscy uprawiają

również zboża oraz trawy przeznaczone na paszę dla własnej hodowli bydła.

Rolnik, pomimo że ma mnóstwo pracy w gospodarstwie, znajduje jeszcze czas na działania społeczne na rzecz wsi m.in. pomagał przy budowie świetlicy w Surminach.

Wiesław Karmiłowicz z Główki wraz z żoną prowadzi gospodarstwo. Małżeństwo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, uprawiają również zboża, ziemniaki oraz trawy przeznaczone na potrzeby bydła. Wcześniej rolnik był sołtysem, obecnie angażuje się w pomoc sąsiedzką.[Not a valid template]

Comments are closed.