Wkrótce ruszy przebudowa drogi przy ul.Nadbrzeżnej

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Gołdapi podpisana została umowa na przebudowę ulicy Nadbrzeżnej w Gołdapi. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

Od dłuższego czasu droga przy ul. Nadbrzeżnej wymagała gruntownego remontu. Przejazd tą częścią miasta był dużym utrudnieniem. Tym bardziej cieszy fakt, że Powiatowi Gołdapskiemu przy wsparciu Gminy Gołdap udało się pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji (koszt dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa to  1 108 800,00 zł). Planowana inwestycja bez wątpienia wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego. Zakres robót przewiduje bowiem m.in. budowę kanalizacji deszczowej, nowych chodników, zjazdów na posesje, przejść dla pieszych, a przede wszystkim budowę nowej asfaltowej jezdni o szerokości 6,50 m.

Przekazanie placu budowy planowane jest na czwartek (7 czerwca), a przewidywany termin zakończenia inwestycji  to połowa października br.

Comments are closed.