Wkrótce przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dubeninkach

Uprzejmie informujemy, iż Wojewoda Warmińsko– Mazurski Zarządzeniem Nr 169  z dnia 12 lipca 2018 r. wyraził zgodę na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem 245/1000 w części wspólnej budynków i prawie własności gruntu, pozostającego w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, położonego we wsi Dubeninki przy ul. Kajki 6 (budynek po byłym posterunku Policji), na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 81 o powierzchni 0,4300 ha (KW Nr OL1C/00013480/3).

Lokal mieszkalny nr 3 składa się z 5 pokoi, przedsionka, 2 korytarzy, łazienki i wc o łącznej powierzchni użytkowej 86,16m2.

Lokale mieszkalne nr 1 i 2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi zostaną zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

W drugiej połowie września 2018 r. zostanie ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gołdapi pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 87 615-44-25.

Comments are closed.