WAŻNY KOMUNIKAT

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Gołdapskiego trwa.

Przypominamy, iż do stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2000  roku,
a także osoby, które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania.  

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

Zaznaczamy, iż osoby bez uregulowanego stosunku do służby wojskowej mogą również napotkać trudności m.in. podczas:

  • weryfikacji w banku (podczas ubiegania się o kredyt);
  • weryfikacji u przyszłego pracodawcy;
  • chęci wyjazdu poza granice Polski.

Do stawienia się kwalifikacji wojskowej zachęcamy również ochotników, zarówno kobiety jak i mężczyzn pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Ochotnicy mogą zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w dniu 22 lutego 2019 r.
do godz. 12.00 w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14.

Comments are closed.