Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych

W październiku 2015 r. zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych.
Celem Stowarzyszenia jest:
• podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska prywatnych właścicieli lasów,
• reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
• współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swojej działalności uwzględniają problematykę lasów prywatnych,
• działalność edukacyjna w zakresie ochrony lasów oraz środowiska przyrodniczego.
Stowarzyszenie zawiadamia o możliwości przystąpienia do niego i zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych.
Dane kontaktowe:
Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
Roje 17, 14-310 Miłakowo
e-mail: wmlasyp@gmail.com
tel. +48 698 637 437

Comments are closed.