Walne Zebranie Stowarzyszenia „Łyna-Ława”

23 listopada, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”. W spotkaniu z upoważnienia starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka udział wzięła wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda.

odczas obrad przekazano informację o działalności Zarządu oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława” jest polsko-rosyjskim zrzeszeniem społeczności lokalnych. Jego celem jest podejmowanie działań, które mają na celu rozwój gospodarczy samorządów, wspieranie przedsiębiorczości na obszarze jednostek samorządowych oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Ponadto Stowarzyszenie wspólnie rozwiązuje problemy ekologiczne oraz z zakresu ochrony środowiska. Promuje dorobek kulturalny narodów, ich spuściznę kulturową oraz współczesne osiągnięcia kulturalne i materialne. Członkowie zrzeszenia podkreślają konieczność wzajemnego przybliżenia regionów i nawiązanie bliższych stosunków między nimi, integrowanie środowisk lokalnych, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i odrębności.

[Not a valid template]

Comments are closed.