Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana

We wtorek, 11 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana. W spotkaniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Kluczowym punktem obrad było uchwalenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016. Ponadto na zebraniu rozmawiano o programie rewitalizacji systemów oświetlenia. Zagadnienie przybliżył koordynator programu na Warmię i Mazury Adam Puza.  

Podczas obrad omówiono także bieżące i planowane działania Zarządu.

 

Comments are closed.