Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP w gminie Dubeninki

W miniony weekend cztery jednostki OSP w gminie Dubeninki podsumowały swoją działalność za 2015 rok i wybrały nowe władze – przeprowadzono tam bowiem walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Co pięć lat strażacy z OSP wybierają nowy zarząd, komisję rewizyjną oraz delegatów na zjazd oddziału gminnego. Rok 2016 to kampania sprawozdawczo-wyborcza i wybór nowych władz do OSP.
Zebrania odbyły się w świetlicach OSP:
OSP Pluszkiejmy- 05.02.2016
OSP Żytkiejmy- 05.02.2016
OSP Cisówek- 06.02.2016
OSP Dubeninki- 06.02.2016
W zebraniach uczestniczyli druhowie jednostek OSP, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi, przedstawiciele władz, członkowie honorowi OSP oraz zaprzyjaźnione jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostkę OSP Żytkiejmy i Dubeninki odwiedził Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gołdapi zarazem starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Zebraniom przewodniczyli Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubeninkach dh Ireneusz Gryniewicz oraz Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubeninkach dh Ryszard Makarewicz.
Jednostki przedstawiły sprawozdania z działalności statutowej, podsumowały swoje osiągnięcia oraz wykonanie budżetu za 2015 rok. Omówiono również plany i potrzeby jednostek na obecny rok. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP przedstawili relację
z przeprowadzonych w 2015 roku szkoleń, w których uczestniczyli strażacy ochotnicy. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze były również okazją do podsumowania działalności kończącej się kadencji władz OSP 2011-2016. Po wszelkich podsumowaniach nastąpił wybór nowych zarządów i komisji rewizyjnych na lata 2016-2021.
Planowane zebrania odbędą się jeszcze w OSP Błąkały i OSP Czarne.

fot. Ł. Balczun

osp

Comments are closed.