W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi podsumowano blok warsztatów gastronomicznych oraz dobrych manier.

Pierwsze z nich to „Warsztaty dobrego smaku” skierowane do młodzieży, która chciała aktywnie spędzić czas, a swoją młodzieńczą energię i emocje przetworzyć w smaczne, oryginalne dania, niwelując tym samym niepożądane zachowania i dając podstawę do wzrostu własnej wartości. Założeniem warsztatów było kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach oraz zdobycie umiejętności przygotowywania i podawania potraw i napojów podczas spotkań.

Drugie to warsztaty „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Ich założeniem było kształtowania umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbania o siebie oraz kulturę słowa. Podczas warsztatów prowadzące zwróciły szczególną uwagę na poprawę relacji interpersonalnych wśród społeczności szkolnej, podniesienie kultury osobistej wśród wychowanków i przestrzeganie norm społecznych.

Podczas podsumowania rozstrzygnięto również konkurs „Dobre maniery – ………………….” – miejsce na Twoje hasło. Celem konkursu było m.in. zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży na kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

Uczestnicy z rąk starosty gołdapskiego Marzanny Wardziejewskiej oraz prowadzących warsztaty Małgorzaty Tałejszys oraz Elżbiety Krynickiej otrzymali dyplomy, nagrody oraz gadżety promujące projekt.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości”, który dofinansowano ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.

Comments are closed.