V kadencja Rady Powiatu Gołdapskiego

W piątek, 23 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi odbyła się I sesja Rady Powiatu Gołdapskiego V kadencji. Uroczystego otwarcia dokonał radny senior Wacław Grenda, który poprowadził sesję do momentu wyboru przewodniczącego Rady.

W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie, a następnie w tajnym głosowaniu wybrali oraz podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego Rady Powiatu, którym została Anna Falińska. Kolejna uchwała dotyczyła wyboru wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Małgorzata Marianna Kuliś oraz Leszek Retel. Starostą gołdapskim została wybrana Marzanna Marianna Wardziejewska, natomiast wicestarostą Andrzej Ciołek. Członkami Zarządu Powiatu zostali: Alicja Anna Iwaniuk, Grażyna Barbara Senda i Karol Szablak.

Skład Rady Powiatu:

Falińska Anna – przewodniczący Rady Powiatu
Kuliś Małgorzata Marianna – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Retel Leszek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Ciołek Andrzej    
Dominiuk Józef    
Dzienis Jarosław Wiktor
Grenda Wacław
Iwaniuk Alicja Anna
Kuskowski Marek
Podziewski Marian Tadeusz
Senda Grażyna Barbara
Szablak Karol
Tomaszewska-Walc Wioletta
Wardziejewska Marzanna Marianna
Wójtowicz Stanisław

Skład Zarządu Powiatu:

Wardziejewska Marzanna Marianna – starosta gołdapski

Ciołek Andrzej – wicestarosta gołdapski

Iwaniuk Alicja Anna

Senda Grażyna Barbara

Szablak Karol

 

 

 

 

 

Comments are closed.