V Forum Jednostek Pomocy Społecznej

Gościem V Forum Jednostek Pomocy Społecznej zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie była sędzia Anna Maria Wesołowska.
Forum odbyło się 3 listopada 2015 r. w Centrum dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi, gdzie licznie zgromadzili się goście, m.in.: pracownicy socjalni z gmin powiatu, pracownicy PCPR, Domu Św. Faustyny „Nie lękajcie się”, Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi Leszek Retel, dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi Marzanna Wardziejewska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Anna Kuskowska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Jerzy Sobisz, kuratorzy sądowi oraz rodzice zastępczy.
W uroczystości udział wzięli również: starosta gołdapski Andrzej Ciołek i wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda.
Starosta Andrzej Ciołek złożył serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom socjalnym za wypełnianie ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Doceniając niełatwą służbę pracowników socjalnych uhonorował „Medalem za Zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” Krystynę Dadurę będącą pracownikiem socjalnym gminnego ośrodka pomocy społecznej w Baniach Mazurskich z czterdziestoletnim stażem pracy w tym zawodzie, Beatę Samluk – kierownika zespołu rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, Barbarę Jastrzębską – inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi oraz Jerzego Sobisza – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi od 2000r., przewodniczącego Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gołdapskim.
Gość specjalny forum, sędzia Anna Maria Wesołowska wygłosiła bardzo ciekawą prelekcję nt. “Nowe zagrożenia (grooming, wczesna inicjacja seksualna, cyberprzestrzeń, używki) a sposoby reakcji instytucji pomocowych”. Podkreśliła, jak ważna jest edukacja prawna już na etapie przedszkola. Mówiła o tym, że od dzieci trzeba wymagać, stawiać granice i mądrze nimi kierować. Zapraszała nauczycieli i młodzież do wzięcia udziału w rozprawie sądowej, by pokazać młodym ludziom konsekwencje czynów zabronionych, by na własne oczy zobaczyli ofiarę i oskarżonego. Takie zderzenie z rzeczywistością potrafi przemówić do młodzieży.
Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, była też okazja do dyskusji.

[Not a valid template]

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023