Uzyskaj EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim spotkała się październikowa organizacja stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia, 15 stycznia 2020 r. zapraszamy ponownie do Starostwa Powiatowego w Gołdapi, gdzie będzie można:
– wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz założyć Internetowe Konto Pacjenta,
– zasięgnąć informacji o programach profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez NFZ.

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023