Uzyskaj EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim spotkała się październikowa organizacja stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia, zapraszamy ponownie do Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1,
gdzie w sali nr 2 będzie można:

wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz założyć Internetowe Konto Pacjenta,

– zasięgnąć informacji o programach profilaktyki zdrowotnej realizowanych przez NFZ (m.in. Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Raka Piersi, Raka Szyjki Macicy, Chorób Odtytoniowych, Gruźlicy, Badań Prenatalnych),
o prawach pacjenta i funkcjonowaniu NFZ.

 

Zapraszamy 15 stycznia 2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00.

Comments are closed.