UWAGA: Obowiązek zgłoszenia miejsc przechowywania drobiu i innych ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi  informuje, iż zgodnie z  § 1 pkt 1 ppkt 2 litera b rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2091):

„… nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, ”

Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie nr (87) 444 5030 oraz pocztą e-mail piw@goldap.piw.gov.pl

 

rozp_MRiRW_ptasia_grypa.(2059254_1491808)

info._ptasia_grypa.(2059252_1491806)

ulotka_ptasia_grypa.(2059253_1491807)

 

 

 

Comments are closed.