UWAGA! BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT!

Drodzy Mieszkańcy,

w dniach od 11 marca do 15 marca 2021 r. w związku ze zmianą banku obsługującego Powiat Gołdapski nie będzie możliwości dokonywania płatności w Starostwie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Natomiast z dniem 15 marca br. nastąpi zmiana

RACHUNKÓW BANKOWYCH DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOŁDAPI:

Opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie: 89 93390006 2001 0408 5269 0005

CEPIK- opłata ewidencyjna: 62 93390006 2001 0408 5269 0006

Wypisy i wyrysy: 19 93390006 2001 0408 5269 0004

Użytkowanie wieczyste, opłaty Skarbu Państwa: 46 93390006 2001 0408 5269 0003 Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Gołdapi: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023