Uroczyste otwarcie dróg w Żabinie i Lisach

 
Wczoraj (21.08) odbyło się uroczyste oddanie dróg powiatowych do użytku na odcinku Lisy – Mieczkówka – Kierzki oraz Jagiele – Żabin w Gminie Banie Mazurskie, w którym udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, mieszkańcy i zaproszeni goście.
 
Uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali:
Norbert Maliszewski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Małgorzata Kopiczko – Senator RP,
Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP,
Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP,
Marzanna Wardziejewska – Starosta Gołdapski
Łukasz Kuliś – Wójt Gminy Banie Mazurskie,
Alicja Iwaniuk – Przewodnicząca Rady Powiatu,
Mieszkańcy wsi Jagiele, Żabin, Lisy, Kierzki, Mieczkówka.
 
Podczas oficjalnego otwarcia starosta Marzanna Wardziejewska w imieniu własnym i Radnych Rady Powiatu w Gołdapi podziękowała parlamentarzystom za pomoc w pozyskaniu dofinansowania, które zostało przeznaczone na zrealizowanie inwestycji pn.:
,,Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1794N Babki – Żelazki, 1815N Jagiele – Żabin, 1902N Boćwiński Młyn, 1790N Kowalki – Rudzie, 1772N Lisy – Mieczkówka – Kierzki’’ oraz firmie STRABAG z Ełku za szybkie i rzetelne wykonanie zadania. Do podziękowań dołączyli również mieszkańcy, którzy podziękowali za długo wyczekiwaną modernizację dróg, która poprawi ich bezpieczeństwo i komfort jazdy.
 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10 808 844,40 zł , z czego 10 268 402,18 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 540 442,22 zł wkład własny powiatu gołdapskiego.
 
Mamy nadzieję, że zmodernizowane drogi będą służyły mieszkańcom, a w najbliższym czasie będziemy mogli pozyskać kolejne dofinansowanie, które przeznaczymy na zmodernizowanie innych ulic i dróg w powiecie gołdapskim.

Comments are closed.