Uroczyste otwarcie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Gołdapi

Dziś miało miejsce uroczyste otwarcie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, mieszczącego się na poddaszu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Wśród zaproszonych gości byli m.in. senator Małgorzata Kopiczko i reprezentująca wojewodę warmińsko-mazurskiego Katarzyna Górska z Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej.

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży to niezwykle cenna inicjatywa, ponieważ wspiera rodzica i dzieci w najtrudniejszych momentach ich życia.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych powiatu gołdapskiego oraz dotacji udzielonej przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (181 179,50 zł). Całkowita wartość zadania wyniosła 226 502,69 zł.

 

Uroczyste przecięcie wstęgi.

Comments are closed.