Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Już po raz kolejny w naszym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się i otrzymać poradę. W wyznaczonych miejscach na terenie miasta i powiatu porad tych udzielać będą funkcjonariusze Policji, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, psychologowie oraz inni przedstawiciele instytucji pomocowych.

 

W najbliższy poniedziałek po raz kolejny rusza akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Tegoroczne działania, podobnie jak prowadzone w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad specjalistycznych ofiarom przestępstw. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zorganizowała dyżury, które pełnione będą w tzw. punktach konsultacyjnych na terenie całego powiatu. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

 

Ze względu na obecność pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi na spotkania wyjazdowe w Kozakach, Baniach Mazurskich i Dubeninkach zapraszamy również osoby niepełnosprawne które będą mogły uzyskać informację na temat przysługujących im świadczeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

 

Data Godz. Dyżur Specjaliści
22.02.2016 r. 10:00 – 14:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gołdap
ul. Jaćwieska 14 a
–         pracownik PCPR,

–         funkcjonariusz policji,

–         Pracownik socjalny OPS

 

15:00 – 19:00

–         prawnik
23.02.2016 r. 15:00 – 18:00 Świetlica wiejska w miejscowości Kozaki –         pracownik PCPR,

–         funkcjonariusz policji,

–         psycholog

15:00 – 19:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gołdap
ul. Jaćwieska 14 a
–         prawnik
24.02.2016 r. 10:00 – 14:00 sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Banie Mazurskie przy ul. Konopnickiej 26 –         pracownik PCPR,

–         funkcjonariusz policji,

–         terapeuta uzależnień

–         psycholog

15:00 – 19:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gołdap
ul. Jaćwieska 14 a
–         prawnik
25.02.2016 r. 10:00-14:00 punkt przyjęcia interesantów dzielnicowego przy ul. Kajki 6 w Dubeninkach –         pracownik PCPR,

–         funkcjonariusz policji,

27.02.2016 r. 10:00-14:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gołdap
ul. Jaćwieska 14 a
–         pracownik PCPR,

–         funkcjonariusz policji,

–         Pracownik socjalny OPS

 

Comments are closed.