Trwa przebudowa ulicy 1-go Maja oraz ulicy Jeziorowej w Gołdapi

Przebudowa ulicy 1-go Maja rozpoczęła się pod koniec sierpnia tego roku. Rozpoczęto od robót rozbiórkowych, wycinki drzew, sfrezowania nawierzchni a następnie przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej. Lada dzień rozpoczną się prace związane z budową chodnika. Niebawem zostaną usunięte drzewa na ulicy Jeziorowej, co pozwoli dokończyć ciąg pieszo-rowerowy oraz niewykluczone jest położenie warstwy wiążącej na tej ulicy.

Przebudowa ulic jest realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi. Całkowita wartość zadania wynosi
10 612 889,80 zł, z czego dofinansowanie wynosi 9 500 00,00 zł.

 

Comments are closed.