Trwa przebudowa Osiedla I w Gołdapi

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że do dnia 12.02.2020 r. roboty drogowe zostały skupione na odcinku ulicy Osiedle I pomiędzy drogą wojewódzką, a ulicą Konstytucji 3-go Maja.

Zostały wykonane następujące prace:

– roboty związane z budową kanalizacji deszczowej,

– roboty ziemne na odcinku łączącym drogę wojewódzką z ulicą Konstytucji 3-go Maja,

– kanał technologiczny na odcinku łączącym drogę wojewódzką z ulicą Konstytucji 3-go Maja,

– 2 przepusty o średnicy Dn=800mm i 600mm,

– krawężnik betonowy po obu stronach ulicy,

– częściowo warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

-częściowo nawierzchnie chodników z kostki brukowej.

Celem nadrzędnym jest wykonanie chodników umożliwiających dojście mieszkańców do posesji zlokalizowanych przy ulicy Osiedle I, w dalszej kolejności zostaną wykonane warstwy konstrukcyjne nawierzchni umożliwiające dojazd do posesji.

Zaawansowanie robót określa się następująco:

-Wykonanie robót kanalizacji deszczowej – 90%,

-wykonanie 2 przepustów pod drogą główną-90%

– wykonanie robót ziemnych – 50%

-ustawienie krawężnika -50%

– wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej -15%

-wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni – 15%

Przebudowa ulicy Osiedle I w Gołdapi realizowana jest w ramach dofinansowania z programu Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 189 550,66 zł, przy czym wysokość dofinansowania to 1 077 204,09 zł. Zakończenie prac, zgodnie z umową przypada na koniec września br.

W związku z prowadzonymi pracami prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.

Comments are closed.