Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 1815N

Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Widgiry w kierunku miejscowości  Żabin (3,2 km). Wykonano ścinkę pobocza i warstwę wiążącą. Na odcinku 1 km położono już warstwę częściowo ścieralną.

Pod koniec września Wykonawca wznowi prace, podczas których zostanie wykonana w całości warstwa ścieralna oraz wyrównane zostaną pobocza.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizuje powiat gołdapski. Całkowita wartość inwestycji wynosi 939 095,06 zł.

Galeria przedstawia postęp prac.

 

Comments are closed.