Trwa kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim

W powiecie gołdapskim rozpoczęła się wczoraj kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 września 2021 r.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2002 roku, a także osoby, które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania. 

 Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zachęcamy również ochotników, zarówno kobiety jak i mężczyzn pomiędzy 18. (ukończone) a 24. rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Ochotnicy mogą zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w dniu 30 września 2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe w Gołdapi, ul. Partyzantów 31.

Dlatego jeśli TY podlegasz kwalifikacji wojskowej albo masz w rodzinie/wśród znajomych osoby, które powinny poddać się kwalifikacji to zgłoś się do 30 września br. przed Powiatową Komisją Lekarską urzędującą w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31.

 W tym celu zabierz ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonych na wezwaniu nie było możliwe;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.
 
 
Na stole leżą ulotki z żołnierzem, zawierające informacje o kwalifikacji wojskowej.
Pięć kobiet siedzi w maseczkach przy stołach, na których leży dokumentacja.
W niewielkiej auli starosta i dowódca witają przybyłych na kwalifikację mężczyzn.
W niewielkiej auli starosta i dowódca witają przybyłych na kwalifikację mężczyzn.

Comments are closed.