Trekking po Puszczy Rominckiej

24 maja, z okazji Europejskiego Dnia Parków, odbył się pierwszy Trekking po Puszczy Rominckiej „Polskie TajGO!wisko”. Impreza zorganizowana została przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej we współpracy ze Strażą Graniczną w Dubeninkach przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Jej głównym celem było zachęcenie młodzieży do aktywności na świeżym powietrzu oraz promocja walorów przyrodniczych i turystycznych Puszczy Rominckiej, zwanej „polską tajgą”. 

Po godzinie 9-tej do bazy nad rzeką Bludzią, w głębi Puszczy Rominckiej przybyły drużyny reprezentujące 9 szkół z powiatu gołdapskiego. Drużyny tworzyli uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum oraz ich opiekunowie. Po prezentacji wszystkich drużyn uczestnicy przystąpili do „Wejściówki” – niełatwego quizu sprawdzającego wiedzę o przyrodzie i historii Puszczy Rominckiej. Po oddaniu quizów drużyny ruszyły ze swoim opiekunem w las zaopatrzone w mapę i Kartę Zadań do wykonania. Na trasie czekało na nie sporo wyzwań: szukanie starych głazów, układanie hasła z liter ukrytych wśród drzew, szukanie ptasiego piórka, czy rozpoznanie w terenie miejsc sfotografowanych na Karcie Zadań. Jednym z elementów trasy był odcinek specjalny „Poczuć Puszczę”, który prowadził przez trudniejszy teren leśny pozwalając bliżej poznać dziką przyrodę naszej puszczy.

Po zameldowaniu się na mecie drużyny mogły odpocząć przy ognisku, posilić się, a następnie wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez Straż Graniczną w Dubeninkach. Funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt, którym posługują się w czasie służby oraz wóz obserwacyjny. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz umiejętności psa służbowego. 

Na laureatów i wszystkich uczestników i opiekunów czekały nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Drużyny, które zdobyły najwyższą liczbę punktów, otrzymały miejsca od I do V, kolejne drużyny otrzymały upominki za udział w trekkingu.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Czarnych Bocianów” z Gimnazjum w Dubeninkach: Aleksandra Karbowska, Szymon Gromko, Bartłomiej Kalinowski pod opieką p. Barbary Ostapionek i p. Anny Krygier. Drugie miejsce wywalczyły „Sokoły” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi: Hanna Talipska, Maksymilian Koneszko, Jakub Śniczewski pod opieką p. Ewy Ruszewskiej i p. Danuty Boguskiej. Trzecie miejsce zdobyły „Czerwone Kumaki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi: Ernest Furtan, Kacper Lutyński, Katarzyna Wasilewska po opieką p. Małgorzaty Wojciechowskiej-Gutowskiej. Gratulujemy!

Klasyfikacja drużyn

Organizatorzy serdecznie dziękują Starostwu Powiatowemu w Gołdapi za ufundowanie nagród oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej w Dubeninkach: chor. szt. Monice Żukowskiej, chor. szt. Justynie Cygan, chor. Grzegorzowi Słapińskiemu, sierż. sztab. Pawłowi Żukowskiemu i sierz. sztab. Michałowi Ratasiewiczowi za przygotowanie atrakcji oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników podczas trekkingu. Dziękujemy także Stowarzyszeniu „Żytkiejmska Struga” oraz panu Marianowi Czarniewskiemu z OSP w Żytkiejmach za organizację pysznego poczęstunku. 

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Comments are closed.