To już nie tylko śpiew

Koncertowanie trwa. Zespół „Rominczanie”, gdzie tylko może, promuje tradycyjną kulturę, a od innych działań też nie stroni. Album, płyta – nie ma sprawy, śpiew, taniec, widowisko – także, film – zawsze warto spróbować.

Miesiąc wrzesień rozpoczął się pracowicie. Tylko drugiego dnia tego miesiąca zespół „pracował” na dwóch frontach: najpierw brał udział w Narodowym czytaniu, zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, gdzie nie tylko czytał fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, ale także śpiewał dawne pieśni weselne. Po południu natomiast, w Budzewie, brał udział w nagrywaniu scen do filmu z serii „Mazurskie podróże w czasie”, realizowanego przez Gołdapski Fundusz Lokalny. Już za tydzień, 10.09. śpiewał na parafialnych dożynkach, a 26.09. miał kolejne nagranie do wspomnianego wyżej filmu widowiska „Wiecoryny”. Będzie to już drugi film z udziałem zespołu.

Cały też czas trwały prace nad albumem o kazimierskich zmaganiach „Rominczan”: pisano wspomnienia, analizowano protokoły i inne dokumenty dotyczące tematu, wertowano albumy w poszukiwaniu ciekawych zdjęć z tych pobytów i innych pamiątek, spisywano pieśni kazimierskie. Pracy co nie miara. Na szczęście doświadczenia w takiej pracy nie brakuje – to już szósta publikacja książkowa w przeciągu ostatnich siedmiu lat działalności. Mamy więc pewność, że i tym razem się uda. Podsumowanie pod koniec listopada. 

Działania realizowano w ramach projektu „Rominczańskie melodie nad Wisłą” ze środków województwa warmińsko – mazurskiego, powiatu gołdapskiego, gminy Dubeninki oraz z Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, Gminy Dubeninki i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

Bożena Buza – 509604148, sawbuz@wp.pl

Comments are closed.