To był wspaniały rok

Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki 2017/2018. Podsumowania dokonała prezes Uniwersytetu Zofia Burel. Miniony rok był dla nas bardzo pracowity a jednocześnie bogaty w wydarzenia.
Jak co roku 2 lub nawet 3 razy w miesiącu prowadzone były wykłady na interesujące nas tematy. Wykładowców mieliśmy świetnych i dobrze przygotowanych, dzięki Fundacji ” Innwarmia”.
Ponadto prowadzone były zajęcia w sekcjach:” Z kulturą na Ty” – sekcja literacka,” Piosenki i żywego słowa”, która brała czynny udział w spotkaniach wokalno-literackich, organizowanych co miesiąc przez Bibliotekę Publiczną, brydża sportowego,kulinarna, Agwa aerobic,informatyka, fotograficzna gimnastyka ogólnorozwojowa, w semestrze I prowadzone były zajęcia z języka angielskiego. Braliśmy aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszego środowiska. Widać nas było wszędzie.
Odbyliśmy szereg spotkań i wycieczek. W miesiącu maju gościliśmy 24 osobową delegację z U T W z Kiejdan (Litwa),-wizyta studyjna objęta patronatem burmistrza Gołdapi i starosty. Wspólnie ze słuchaczami z Litwy odbyliśmy wędrówkę ścieżką ekologiczną po Puszczy Rominckiej w ramach realizacji projektu “Niech cała Polska pozostanie czysta i piękna” zakończoną ogniskiem integracyjnym w Dubeninkach ze Stowarzyszeniem ” Głos Puszczy Rominckiej.” Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Powiatu Gołdapskiego.
W miesiącu czerwcu odbyliśmy wspaniałą wycieczkę do Wrocławia i Pragi, spotkaliśmy się z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu, wymieniliśmy doświadczenia o działalności U T W .
Zadanie zostało wykonane dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Gminy.
Wszystkie nasze plany i zamierzenia zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym i dobrej współpracy z :
Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną,Biblioteką Pedagogiczną, O P S.
Przed nami w miesiącu lipcu wyjazd do sanatorium w Truskawcu ( Ukraina), we wrześniu wycieczka – kierunek Włochy,- piękna i słoneczna Toskania. Warto być słuchaczem U T W, bo atrakcji jest dużo i nie ma czasu na nudy.
Wszystkim, którzy nas wspierali serdeczne podziękowania. Słuchaczom i wszystkim życzę miłego wypoczynku, dużo zdrowia i samych słonecznych dni.

Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Comments are closed.