Termomodernizacja Kościoła parafialnego w Żytkiejmach dofinansowana

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gołdapskiego, których realizację w danym roku wspiera powiat.

W tym roku Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie na „Termomodernizację kościoła parafialnego w Żytkiejmach poprzez doszklenie istniejących okien” (Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła). Wnioskodawca spełnił wymagania formalne oraz uzyskał pozytywną opinię zespołu oceniającego wniosek. 28 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się podpisanie umowy na realizację ww. zadań.

Comments are closed.