Termomodernizacja Kościoła parafialnego w Żytkiejmach dofinansowana

Powiat gołdapski corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gołdapskiego, których realizację w danym roku wspiera powiat.
W tym roku Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie na zadanie pn. „Docieplenie ścian i stropu oraz wymiana drzwi zewnętrznych w zakrystii zabytkowego Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach”. Wnioskodawca spełnił wymagania formalne oraz uzyskał pozytywną opinię zespołu oceniającego wniosek. 24 maja w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się podpisanie umowy na dotację realizacji ww. przedsięwzięcia.

Comments are closed.