Tarcza antykryzysowa w powiecie gołdapskim

Starosta gołdapski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do dnia 30.06.2020 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 5 260 930,95 zł na następujące formy wparcia:

I Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

1) liczba wypłaconych pożyczek: 771

2) kwota wypłaconych pożyczek: 3 855 000,00 zł

II Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 79

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 452

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 1 056 290,74 zł

III Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 2

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 6

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 19 960,21 zł

IV Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników

1) liczba wypłaconych dofinansowań: 91

2) kwota wypłaconych dofinansowań: 329 680,00 zł

 

Comments are closed.