Tadeusz Myśliwiec zakończył pracę w Zarządzie Spółki GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi

Po prawie trzech latach kierowania gołdapskim szpitalem pan Tadeusz Myśliwiec zakończył pracę w Zarządzie Spółki GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi. Był to trudny czas, który przypadł na okres pandemii Covid-19 i przyniósł wiele zmian.

W 2020 roku zrealizowano projekt „Wzmocnienie potencjału technicznego GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi w celu zwalczania skutków COVID-19” o wartości ponad 300 000,00 zł. W 2021 roku połączone zostały dwie spółki: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Sp. z o.o. i GoldMedica Sp. z o.o., a w szpitalu zaczął funkcjonować Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej kierowany przez pulmonologa – specjalistę chorób płuc. Uruchomiona została również rehabilitacja pocovidowa w formie ambulatoryjnej i ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej. W Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym dokonano modernizacji pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Przy szpitalu wybudowano miejsca parkingowe i zagospodarowano przyległy teren.

W imieniu starosty Marzanny Wardziejewskiej, wicestarosta Andrzej Ciołek podziękował dziś panu Tadeuszowi za współpracę, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W imieniu starosty Marzanny Wardziejewskiej, wicestarosta Andrzej Ciołek dziękuje panu Tadeuszowi za współpracę, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Comments are closed.