Szlaki rowerowe Powiatu Gołdapskiego z nieutwardzonej nawierzchni

Na terenie Powiatu Gołdapskiego znajduje się łącznie 389 km oznakowanych szlaków rowerowych z nieutwardzonej nawierzchni.

Szlak rowerowy1. Rowerowy szlak „Śladem Rominckiego jelenia” (czerwony, 78 km).

W roku 2009 wyznakowany został szlak rowerowy „Szlakiem Rominckiego Jelenia”. Szlak bierze swój początek w Jurkiszkach i okrążając Puszczę Romincką, osiągając Żytkiejmy i legucie na wschodzie, przez Stańczyki, Żabojedy, Dubeninki, Czarne i Galwiecie kończy swój bieg w pobliżu wiaduktu kolejowego nad szosą do Żytkiejm i Gołdapi w Botkunach. Szlak prowadzi turystę obok rezerwatów Puszczy Rominckiej i kilku ścieżek dydaktycznych, dając mu możliwość poznania najcenniejszych elementów przyrody tego obszaru.

2. Rowerowy szlak – R 68 Szlak pozycji Fortyfikacji Granicznej (62 km, w granicach powiatu – 12 km)

W roku 2010 wyznakowany został rowerowy szlak Fortyfikacji Pozycji Granicznej, oznaczony R-68, z Dowspudy do Trójstyku. Na teren powiatu gołdapskiego wchodzi
on w okolicy wsi Wersele, by biegnąc obok rezerwatu Kramnik i jez. Pobłędzie,
przez Skajzgiry i Wobały dotrzeć do granicy. Szlak ten ma również wariant samochodowy.

3. Rowerowy szlak – R 65 Podlaski Szlak Bociani (około 10 km w granicach powiatu)

Na teren powiatu wchodzi również (ok. 9 km od Wersel i Pobłędzia), kończąc swój bieg w Stańczykach – rowerowy Podlaski Szlak Bociani (kolor czerwony).
Szlak ten stanowi przedłużenie Podlaskiego szlaku bocianiego i prowadzi przez obszary o najwyższych walorach przyrodniczych – Puszczę Białowieską, Dolinę Górnej Narwi, Kotlinę Biebrzańską, Puszczę Augustowską i Pojezierze Suwalskie. Trasa łączy ze sobą 3 parki narodowe – Białowieski, Narwiański i Biebrzański – oraz 2 parki krajobrazowe – Suwalski Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

4. Rowerowy pierścień Suwalszczyzny (ok. 19 km w granicach powiatu).

Przez Stańczyki przebiega również dochodzący od Rakówka i Pobłądzia i biegnący
do Przerośli, zielony Rowerowy Pierścień Suwalszczyzny, R 65
Jadąc tym szlakiem można zobaczyć przygraniczne tereny polsko – litewskie i dawne pogranicze polsko – pruskie. Na odcinku 19 km szlak przekracza granice Suwalszczyzny i wprowadza na teren powiatu gołdapskiego. Jest to szlak o średnim stopniu trudności, prowadzący drogami żwirowymi i drugorzędnymi drogami asfaltowymi. Poza odcinkiem asfaltowym we wsi Stańczyki atrakcyjny również dla narciarzy i turystów konnych.

5. Seesker Velo (łącznie ok. 270 km w granicach powiatu).

Pod koniec lat 90. XX w. z inicjatywy Ryszarda F. Dutkiewicza pojawiła się koncepcja szlaku Seesker Velo – trasy rowerowej wzdłuż Wzgórz Szeskich, przez dolinę Gołdapy, skrajem Puszczy Rominckiej do Stańczyk (tablice z opisem umieszczone są w Zatykach, Gołdapi, Jurkiszkach, Stańczykach).
W okolicach Gołdapi opisano 6 interesujących tras rowerowych, w dużej części biegnących znakowanymi szlakami pieszymi:

1. Dookoła Pięknej i Tatarskiej Góry, 25 km;
2. Dookoła Pięknej, Tatarskiej i Szeskiej Góry, 45 km;
3. Dookoła Gołdapi, 25 km;
4. Doliną Gołdapy, 45 km;
5. Przez Góry Kruckie do Lasów Skaliskich, 65 km;
6. Przez Puszczę Romincką do Stańczyk, 65 km.
Trasy powyższe ilustruje folder „Seesker Velo. Rowerem wokół Gołdapi” autorstwa Ryszarda F. Dutkiewicza.

Opracował, Ryszard Franciszek Dutkiewicz