Szkoły ponadpodstawowe wzbogacą ofertę kształcenia

O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego
w szkołach ponadpodstawowych od lutego br. ubiegał się Powiat Gołdapski. W tym celu złożony został stosowny wniosek. 19 czerwca otrzymaliśmy decyzję Ministra Obrony Narodowej, który udzielił zezwolenia na utworzenie od 1 września 2023r. oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi oraz Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi. Resort wskazał również 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi jako jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów tych oddziałów – tzw. jednostkę patronacką.

W oddziałach realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego,
w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych – przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego Minister Obrony Narodowej udzieli wsparcia finansowego
w postaci dotacji celowych. Absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych. Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji
w zakresie obronności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Comments are closed.