Szkolenie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
oraz
Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek
zapraszają Państwa do udziału w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym nt.:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie operacji dotyczących budowy
lub modernizacji dróg lokalnych.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2015 roku w godzinach 9:00 – 11:10 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, w sali nr 2 – parter.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział do 10 grudnia 2015 r. na Formularzu Zgłoszeniowym w dowolnej formie: osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, Faxem: +48 87 615 44 45, bądź pocztą elektroniczną (skan zgłoszenia) na adres e‐mail: inwestycje@powiatgoldap.pl .
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną powiadomione 11 grudnia 2015 r. Liczba uczestników jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy – 15 12 2015

Agenda spotkania – 15 12 2015

Zaproszenie do udziału w szkoleniu – 15 12 2015

Comments are closed.