SZKOLENIA Z PROGRAMU KLUB

Zapraszam reprezentantów klubów sportowych wszystkich dyscyplin sportowych, do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z „Programu KLUB” – Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem wydarzenia jest Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej. W całym województwie odbędzie się 8 spotkań. Przewidywany czas szkolenia 1,5 h. Dofinansowanie w programie sięga 10.000 tys. zł (klub jednosekcyjny), 15.000 zł (klub wielosekcyjny). Można z niego opłacić trenera, kupić sprzęt sportowy bądź zorganizować obóz.

 

Podstawowe warunki udziału w programie:

– klub musi być stowarzyszeniem istniejącym 3 lata od momentu złożenia wniosku
– posiadać podstawowy cel działaności polegający na  upowszechnianiu  kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych

W tym roku do rozdysponowania w programie jest 40 mln zł.

Podczas spotkań będą omawiane główne zadania, którymi objęty jest program. Omówimy najważniejsze kwestie merytoryczne, jak również wskażemy najczęściej popełniane błędy. Będziemy do Państwa dyspozycji w zakresie analizy poszczególnych wniosków. Przewidujemy również czas na zadawanie pytań i konsultacje indywidualne.

Spotykamy się:

  • 03.04. g. 17:00 Olsztyn ( Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 69a )
  • 04.04. g. 13:00 Gołdap ( Centrum Dydaktyczno Szkoleniowe, ul. Partyzantów 31)
  • 04.04. g. 17:00 Ełk ( Hotel Rydzewski, Armii Krajowej 32 )
  • 10.04. g. 17:00 Ostróda ( Stadion Miejski, ul. 3 maja 19 )
  • 13.04. g. 17:00 Giżycko  ( Ekomarina, ul. Dąbrowskiego 14 )
  • 16.04. g. 17:00 Szczytno ( Restauracja Zacisze, ul.Spacerowa 4 )
  • 17.04 g. 14:00 Nidzica ( Spółdzielnia Socjalna „Nie Jesteś Sam”, ul. Krzywa 8 )
  • 23.04 g. 17:00 Mrągowo ( sala ORBITA Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie ul. Warszawska 26)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, mają obowiązek przesłania na adres mailowy pawel.papke@sejm.pl:
– imienia i nazwiska
osoby, która będzie uczestniczyła w szkoleniu
– nazwy klubu, który reprezentuje
– terminu i miejsca, gdzie będzie uczestniczył w szkoleniu
– numeru telefonu kontaktowego

Osobą kontaktową ws. szkolenia jest Sylwia Kurt – Dyrektor Biura – 691 919 950.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w sytuacji dużego zainteresowania. Wszelkie informacje o zmianach będą wysyłane na adresy e-mail pozostawione w zgłoszeniu.

Szczegółowe informacje na temat programu: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2251,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2018-roku-pro.html

Paweł Papke

Poseł na Sejm RP

Comments are closed.