Święto Wojsk OPL

5 września na terenie koszar 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk OPL.

Na uroczystość przybyło wielu gości, wśród nich m.in. starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska i przewodnicząca Rady Powiatu Anna Falińska.

Podczas apelu wyróżnionym żołnierzom wręczono odznaczenia, medale i nagrody. Nie zabrakło również życzeń i gratulacji.
Pani starosta składając żołnierzom i pracownikom życzenia podkreśliła, że obchody są doskonałą okazją do wyrażenia słów najwyższego uznania dla wysiłku i trudu, jaki żołnierze i pracownicy pułku wkładają w zapewnienie bezpieczeństwa nas wszystkich.

Apel tradycyjnie zakończyła defilada pododdziałów.

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023