Święto Policji w Szczytnie

Obchody Święta Policji, które miały miejsce w Szczytnie 3 sierpnia 2016r. stały się okazją do poruszenia tematów istotnych dla powiatu gołdapskiego. Starosta Andrzej Ciołek oraz przewodniczący rady powiatu Stefan Piech rozmawiali z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim o potrzebie odtworzenia posterunku policji w Dubeninkach. Liczą na to przede wszystkim mieszkańcy gminy, ale również i gołdapska policja. Gołdapscy samorządowcy przedstawili  również ministrowi temat budowy w naszym powiecie strzelnicy na potrzeby służb mundurowych – nie tylko gołdapskich, ale i z ościennych gmin i powiatów . Mogłaby ona powstać przy okazji budowy nowej siedziby placówki straży granicznej w Dubeninkach. Wiceminister Zieliński wyraził zainteresowanie poruszonymi sprawami i rozmowy będą na pewno kontynuowane.

Starosta Andrzej Ciołek zaprosił wiceministra Jarosława Zielińskiego , komendanta głównego policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz komendanta wojewódzkiego policji insp. Tomasza Klimka  na oficjalne otwarcie nowej siedziby komendy powiatowej policji w Gołdapi wraz z nadaniem sztandaru, które odbędzie się 5 października br. Oczywiście oficjalne zaproszenia wysłane zostaną w stosownym czasie do wielu osób, począwszy od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka.

Tymczasem już na sierpniowej sesji rady powiatu Komitet Społeczny Nadania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi dokona oficjalnego przyjęcia sztandaru od wykonawcy.

[Not a valid template]

Comments are closed.