Święto Chrztu Polski

🇵🇱 Ustawą z 22 lutego 2019 r. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski świętem państwowym. Święto ma na celu upamiętnienie przełomowego wydarzenia w dziejach państwa i narodu polskiego.

🇵🇱 Chrzest księcia Mieszka I, który datuję się na 14 kwietnia 966 r. uznawany jest za symboliczny początek polskiej państwowości. Wydarzenie to miało fundamentalne znaczenie polityczne, tożsamościowe, a także kulturowe i wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej.

Comments are closed.