Święto 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego

W tym roku nietypowo bo dopiero 5 lipca żołnierze 15.pplot mogą obchodzić uroczyście swoje święto. Zmiana terminu podyktowana była wykonywaniem niezwykle ważnych przedsięwzięć szkoleniowych takich jak Rakietowe Strzelania Bojowe na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce – najważniejsze zadanie szkoleniowe stojące przed przeciwlotnikami – wykonane na ocenę celującą, oraz udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojsk naziemnej obrony powietrznej NATO pk. Tobruq Legacy – 19, a także udział wydzielonych sił w ćwiczeniu pk. Dragon – 19. Wszystkie te zadania szkoleniowe żołnierze 15.pplot wykonali według opinii przełożonych i obserwatorów na najwyższym poziomie. Okazja do świętowania jest też otrzymanie najnowocześniejszego sprzętu obrony przeciwlotniczej – SPZR Poprad, które to osobiście żołnierzom pułku przekazał Minister Obrony Narodowej p. Mariusz Błaszczak.

Święto pułku przypada na dzień 7 maja, kiedy to w 1944 roku w ramach formowanej w rejonie Sum (Ukraina) 1 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, powstał 15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej i rozpoczął szlak bojowy zakończony walkami o Berlin. Decyzją nr 76/MON z 4 sierpnia 1994r. 15 Pułk Przeciwlotniczy otrzymał wyróżniającą nazwę „Gołdapski” i coroczne Święto Pułku ustanowiono na dzień 7 maja.

Na dwa dni przed obchodami święta pułku, jednostkę odwiedziła Pani Senator Małgorzata Kopiczko. Pani Senator w związku z tym, iż nie może z powodów służbowych uczestniczyć w uroczystym apelu z okazji święta pułku spotkała się na placu apelowym jednostki z żołnierzami, gdzie złożyła życzenia z okazji naszego święta. Następnie Pani Senator odwiedziła Salę Tradycji, gdzie została zapoznana z historią powstania jednostki oraz dokonała wpisu do Księgi Pamiątkowej.

Tegoroczne obchody zgromadziły na Placu Zwycięstwa w Gołdapi wielu znakomitych gości z Dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Markiem Sokołowskim na czele. Towarzyszyli mu wszyscy dowódcy jednostek wojskowych 16DZ. Na trybunie honorowej nie mogło zabraknąć byłych dowódców pułku. Obecni byli płk w st. spocz. Władysław Frydrych, płk rez. Jerzy Pałubiak, płk rez. Bogusław Musiał, płk rez. Witold Kałamarz oraz byli żołnierze pułku. Władze samorządowe reprezentowali Starosta Powiatu Gołdapskiego p. Marzanna Wardziejewska oraz Burmistrz Miasta p. Tomasz Luto wraz z radnymi powiatu i gminy. Wśród gości zaproszonych byli obecni min. Członek Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej  i jednocześnie Prezes  Okręgu Mazurskiego w Olecku Pan płk dr inż. Władysław Krajewski wraz z towarzyszącymi mu członkami Związku Piłsudczyków RP p. ppłk Związku Lechem Marczakiem i kpt. Związku Anną Marczak. Obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia „Przeciwlotnik” z Olsztyna z przewodniczącym p. Jerzym Moskalem na czele. Przybyli także na uroczystość przedstawiciele zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy z Piastowa k. Warszawy z dyrektorem szkoły p. Stanisławem Siekierko na czele. Uroczystość na placu zgromadziła także mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wielu mieszkańców Gołdapi oraz gości i turystów przebywających na pięknej ziemi gołdapskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od przyjęcia meldunku przez dowódcę pułku płk dypl. Sławomira Kojło. Meldunek złożył dowódca uroczystości ppłk Tomasz Sawczuk. Po podniesieniu flagi państwowej przy dźwiękach Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał dowódca pułku, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie odczytano decyzje Ministra Obrony Narodowej o nadaniu medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju” przyznane żołnierzom i pracownikom RON. Medale wręczał dowódca pułku w obecności Dowódcy 16 DZ. Starszy Podoficer Dowództwa 16DZ wraz z Starszym Podoficerem Dowództwa pułku w obecności Dowódcy Dywizji oraz Dowódcy pułku wręczył akt mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów st. szer. Łukaszowi Piotrowskiemu.
Zgodnie rozkazami wyższych przełożonych oraz Dowódcy pułku najlepsi żołnierze i pracownicy RON wyróżnieni zostali nagrodami rzeczowymi, pismami pochwalnymi ze zdjęciem na tle sztandaru jednostki wojskowej, urlopami nagrodowymi i listami gratulacyjnymi. Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej dowódca pułku płk dypl. Sławomir Kojło odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi Piłsudczyków. Odznaczenie wręczył w imieniu Zarządu Krajowego Pan płk dr inż. Władysław Krajewski Członek Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej  i jednocześnie Prezes  Okręgu Mazurskiego w Olecku któremu towarzyszyli członkowie Związku Piłsudczyków RP p. ppłk Związku Lech Marczak i kpt. Związku Anna Marczak.

W swoim przemówieniu dowódca pułku serdecznie podziękował wszystkim żołnierzom pułku za trud, poświęcenie i wyrzeczenia w wielomiesięcznych przygotowaniach do niezwykle ciężkich zadań szkoleniowych, które przed pułkiem postawili przełożeni, a które to pułk wykonał bardzo dobrze i profesjonalnie. Podziękował wszystkim za to bardzo gorąco. Następnie głos zabrali Dowódca 16 DZ gen. dyw. Marek Sokołowski, który złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom RON pułku za dotychczasową służbę i pracę. W przemówieniach władz samorządowych przewijały się podziękowania dla żołnierzy i podkreślenia o wielkiej roli jaką spełnia pułk w świadomości i życiu mieszkańców regionu. Pan płk dr inż. Władysław Krajewski podziękował serdecznie za zaproszenie, dołączył się do życzeń i jednocześnie podkreślił, że pułk spełnia wielką rolę w kultywowaniu tradycji niepodległościowych i jest doskonałym wzorcem zachowań dla młodego pokolenia.

Końcowym elementem uroczystości była defilada pododdziałów pułku, którą rozpoczęła Orkiestra wojskowa z Giżycka pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt. Krzysztofa Augustyniaka.

Licznie zgromadzeni goście po zakończeniu uroczystego apelu mogli odwiedzić stoiska promocyjne jednostek wojskowych 16DZ oraz obejrzeć sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu 15.pplot oraz innych jednostek wojskowych. W godzinach popołudniowych żołnierze pułku wraz z rodzinami bawili się na pikniku rodzinnym przygotowanym przez Klub Wojskowy i Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa przy współudziale sekcji wychowawczej pułku.

mjr Grzegorz Łapiński

Comments are closed.