Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu powiatu gołdapskiego za ogromy wkład w rozwój i promocję naszego regionu. Pełni fantastycznych pomysłów i niegasnących pokładów energii, integrujecie społeczność lokalną.

Jesteście po prostu wspaniali. Dziękujemy!

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023