O uchodźcach raz jeszcze – z prasy ogólnopolskiej

Samorządy nie będą zmuszane do przyjmowania uchodźców – powiedział szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala. Zapewnił, że do Polski trafią wyłącznie osoby pozytywnie zweryfikowane przez s...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organi...
xaZ

Przekazanie zestawu „Autochodzik”

1 października 2015 r. podczas uroczystej promocji książki pt. „Opowiem i narysuję ci bajkę”, starosta gołdapski Andrzej Ciołek przekazał na ręce komendanta powiatowego policji w Gołdapi inspektora A...
sdas

Aktywni „Rominczanie”

Jak pamiętamy, w miesiącu sierpniu zespół „Rominczanie” obchodził jubileusz 30 – lecia swojego istnienia. We wrześniu też jednak nie tracił czasu – wręcz przeciwnie, spędził go bardzo aktywnie. Dnia ...

„Książki naszych marzeń” w Gołdapi

W sierpniu br. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyło się posiedzenie zespołu ds. weryfikacji pod względem formalnym wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnyc...