loizsz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 – LO i ZSZ

Za wysokie wyniki w nauce stypendium starosty gołdapskiego otrzymali: – Urszula Zachariasz – uczennica Technikum w Zespole Szkół Zawodowych, – Ewa Ejsmont – uczennica Liceum Ogólnokształc...
bielik

„Bielik-Surminy” otwarty

29 sierpnia 2015 r. w Surminach uroczyście został otwarty obiekt sportowo-rekreacyjny „Bielik Surminy”. Inwestycję zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego oraz środków i wkładu pracy mieszkańców....
spotkanie z mistrzem

Spotkanie z mistrzem

Na zaproszenie Małgorzaty Jędrzejko i Mariusza Matławskiego – członków zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych (PZSSan) gościł w Gołdapi Włoch Patrick Pigneter, wielokrotny mistrz świata i Eur...
ppp

Podsumowanie projektu

25 sierpnia 2015 r. odbyło się podsumowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z...

Święto chleba w Kozakach

22 sierpnia 2015 r. po raz piąty w Kozakach odbył się festyn rodzinny pn. „Święto chleba”. Rozpoczęła go msza św. w tamtejszej kaplicy. Później, na boisku przy świetlicy wiejskiej miały miejsce gry, ...

Wakacje w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej

”Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżebne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni?” (Jonathan Carrol) „Zaczyna się zwyczajnie…”. Wiele zdarzeń zaczyna się zwy...

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2016 ROK

Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolont...
1 września

1 września usłyszymy syreny alarmowe

Świtem 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wzięło w nim udział 61 państw i ponad 110 milionów żołnierzy. Sześcioletnia wojna pochł...
dzień weterana

1 września – Dzień Weterana

Z okazji przypadającego 1 września Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej składamy wszystkim Weteranom wyrazy najwyższego uznania dla patriotycznej postawy, odwagi, bohaterstwa ...

INFORMACJA DLA INWESTORÓW

Uprzejmie informuję potencjalnych inwestorów, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.1146)   z dniem 20 sierpnia 2015r. –  obowiązują  now...