INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Gołdapi Uchwałami Nr: 71/2016 i 72/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, przeznaczył do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu Gołdapskiego, ...
by

Hodowcy bydła mlecznego wyróżnieni

23 marca 2016 r. w Olecku spotkali się hodowcy bydła mlecznego z koła terenowego w Olecku. Na zaproszenie organizatorów, czyli olsztyńskiego oddziału Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów M...
500

500 zł na dziecko otrzymają także rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie  1 kwietnia  2016r. ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci  (Dz. U. poz. 195), dyrektor PCPR w Gołdapi informuje, iż na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 ro...
g

OSP Górne i Dunajek podsumowały ubiegły rok

19 marca 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. W spotkaniu udział wzięli druhowie jednostki OSP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku O...
w

Dzień Kobiet w sołeckiej świetlicy

Panie z sołectwa Kozaki z okazji Dnia Kobiet spotkały się 19 marca 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Kozakach. Na zaproszenie pań w spotkaniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który złoży...
ko

Kondolencje

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Beacie i Dariuszowi Jurewiczom z powodu śmierci Córeczki składają Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski wraz z pracownikami Starostwa oraz Leszek Retel Przewodni...
Targi pracy i edukacji - obrazek

Targi Pracy i Edukacji

15 marca w hali sportowo-widowiskowej w Gołdapi odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Uczestników przywitał główny organizator Wojciech Hołdyński dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, a oficjalne...
m

Współpraca powiatu z gminą Gołdap

10 marca 2016 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek gościł burmistrza Gołdapi Tomasza Luto. Panowie podpisali umowę o udzieleniu powiatowi przez gminę Gołdap dotacji celowej. 100 000 zł zostanie przez...