Straż Pożarna apeluje: pamiętajmy o obowiązku czyszczenia pieca i przewodów dymowych

Zima to okres wzmożonego użytkowania pieców centralnego ogrzewania. Pamiętajmy o obowiązku czyszczenia nie tylko pieca ale i przewodów dymowych. Od 1 października 2016 roku do 20 stycznia 2017, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odnotowała 30 interwencji związanych z pożarami, z czego 13 związanych było z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe (pożary sadzy w kominie). Wzmożony okres dogrzewania się mieszkańców spowodowany jest bardzo niskimi temperaturami oraz brakiem okresowej kontroli przewodów dymowych. W okresie silnych mrozów spalamy znaczne ilości węgla oraz drewna, nie czyszczenie kominów co 2- 3 miesiące  może prowadzić do zapalenia się sadzy w przewodzie dymowym. Pożary sadzy są zdarzeniami, które mogą generować duże koszty właścicielom poprzez np. spalenie poszycia dachu lub odbudowy komina.

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

/tekst: st.kpt. Kamil Pawlukanis/

Comments are closed.