Strategia subregionu EGO 2030 – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana opracowało projekt strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu EGO 2030. Założono, że proces tworzenia tego dokumentu będzie realizowany w sposób partycypacyjny oraz partnerski. Z tego względu, oraz mając na względzie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zapraszamy do zapoznania z zapisami strategii oraz podzielenia się opiniami/uwagami.

Konsultacje społeczne trwają od 1 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. Projekt strategii wraz z formularzem konsultacyjnym do pobrania poniżej oraz na stronie www.elk.pl.

Strategia EGO 2030. Projekt

Strategia EGO 2030. Projekt. Prezentacja

Formularz_konsultacyjny_Strategia_EGO_2030

Comments are closed.