Starostowie o szpitalach powiatowych

7 i 8 kwietnia 2016 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek uczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwszego dnia w posiedzeniu Konwentu udział wziął Grzegorz Kubalski, z-ca Dyrektora Biura Zarządu Związku Powiatów Polskich, który przedstawił ogólną sytuację  powiatów i zadania przez nie realizowane.

Drugi dzień posiedzenia poświęcony był sytuacji szpitali powiatowych  w Polsce – na Konwencie gościł Andrzej Zakrzewski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor omówił sytuację szpitali powiatowych w naszym województwie oraz kwestię wypłacania tzw. wykonanych świadczeń nadlimitowych.

Rozmawiano również o mapach potrzeb zdrowotnych – po onkologicznych i kardiologicznych, kolejne mapy trafiły do województw celem konsultacji.

Dyskutowano o planowanych zmianach w służbie zdrowia – likwidacji NFZ, przedłużeniu kontraktów medycznych do połowy 2017 roku oraz o wspieraniu przez rząd publicznej służby zdrowia i planowanym zakazie prywatyzacji szpitali.

Podczas Konwentu starosta gołdapski Andrzej Ciołek przekazał uczestnikom pismo dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromira Krajewskiego z zaproszeniem do współpracy. Dotyczy ona projektu, którego realizację rozpoczął Park Krajobrazowy dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt pt. „Aktywizacja polsko-rosyjskiego dialogu w sferze zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego” zakłada m.in. promocję polskich doświadczeń i osiągnięć z zakresu rozwoju zrównoważonego – stąd zaproszenie do przesyłania dyrekcji Parku informacji w tym temacie z całego województwa, celem publikacji na rosyjskim portalu internetowym , będącym głównym partnerem medialnym projektu.

 

 

Comments are closed.